Cách sử dụng hàm COUNT đếm giá trị trong Excel

Đặng Lê Nam Avatar

Hàm COUNT trong Excel là một trong những công cụ hữu ích để đếm số lượng ô trong một phạm vi đã chọn, có chứa một loại dữ liệu cụ thể. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn cách sử dụng hàm COUNT để đếm giá trị trong Excel.

Công thức hàm COUNT – Cú pháp và đối số

Hàm COUNT có cú pháp và đối số như sau:

`COUNT(value1, value2, …)`

Trong đó giá trị `value1`, `value2` có thể là tham chiếu ô hoặc phạm vi. Chỉ có `value1` là giá trị bắt buộc, từ `value2` là giá trị tùy chọn (tối đa 255 giá trị).

Cách sử dụng hàm COUNT trong Excel

Hàm COUNT trong Excel rất tiện dụng khi bạn muốn đếm số trong một phạm vi nhất định. Chú ý rằng, chức năng này chỉ tính các giá trị có định dạng là Số (Number) trong phạm vi. Nếu bất kỳ ô nào trong phạm vi đã chọn có chứa các giá trị không phải là số, chẳng hạn như văn bản, kết quả trả về có thể không chính xác.

Ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm COUNT trong Excel. Giả sử chúng ta có một phạm vi dữ liệu từ ô A1 đến C3 chứa các giá trị hỗn hợp (bao gồm văn bản và số). Hàm COUNT trong ô E2 sẽ đếm các giá trị số trong phạm vi và trả về kết quả cuối cùng là 3 (vì có 3 giá trị số trong phạm vi được cung cấp).

Cách sử dụng hàm COUNT

Dữ liệu số trong Excel là gì?

Ngoài các số hữu tỷ, Excel cũng có thể lưu trữ các loại dữ liệu khác dưới dạng số. Hàm COUNT sẽ đếm những giá trị này nếu chúng được bao gồm trong các đối số của hàm. Các dữ liệu này bao gồm:

 • Ngày và thời gian.
 • Hàm (Functions)
 • Công thức (Formulas).
 • Giá trị Boolean (Boolean values).

Nếu bạn thêm giá trị số vào một ô trong phạm vi đã chọn, hàm COUNT sẽ tự động cập nhật và bao gồm dữ liệu mới này.

Hướng dẫn 3 cách nhập hàm COUNT trong Excel

Bạn có thể nhập hàm COUNT theo nhiều cách khác nhau. Các tùy chọn này bao gồm:

 • Nhập hàm hoàn chỉnh vào một ô của bảng tính Excel.
 • Chọn hàm và đối số của nó bằng hộp thoại hàm COUNT.
 • Tính năng Counting Numbers.

Tính năng Counting Numbers có thể được truy cập từ tab Home của Menu chính và nằm trong danh sách thả xuống được liên kết với biểu tượng AutoSum. Nó cung cấp một phím tắt để nhập hàm COUNT, và nó hoạt động tốt nhất khi bạn muốn đếm những dữ liệu nằm trong một phạm vi liền kề.

Các hàm COUNT liên quan

Ngoài hàm COUNT, Excel còn cung cấp một số hàm COUNT khác để đếm giá trị. Dưới đây là những hàm COUNT được sử dụng phổ biến:

 • COUNT: đếm số lượng ô trong phạm vi có chứa dữ liệu là số.
 • COUNTA: đếm số lượng ô trong phạm vi có dữ liệu (bao gồm cả dữ liệu chữ và dữ liệu số).
 • COUNTBLANK: đếm số lượng ô trong phạm vi bị bỏ trống (không có dữ liệu).
 • COUNTIF: đếm số lượng ô trong phạm vi đáp ứng điều kiện được chỉ định.
 • COUNTIFS: đếm số lượng ô trong phạm vi đáp ứng một tập hợp các điều kiện.

Đó là một số thông tin cơ bản về cách sử dụng hàm COUNT để đếm giá trị trong Excel. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn với công cụ này trong Excel của mình.

Cộng đồng Viễn Thông A Việt Nam đã có nhiều bài viết hữu ích khác về Excel và các khía cạnh khác của công nghệ. Hãy truy cập để tìm hiểu thêm!

Tagged in :

Đặng Lê Nam Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *