Hướng dẫn cách sắp xếp tên theo ABC trong Microsoft Excel

Đặng Lê Nam Avatar

Bạn đã từng gặp phải tình huống cần sắp xếp tên theo thứ tự ABC trong Microsoft Excel và không biết làm như thế nào? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một số phương pháp đơn giản để tiết kiệm thời gian và tăng khả năng kiểm soát dữ liệu trong Excel.

Cách sắp xếp dữ liệu theo ABC trong Excel

Cách đơn giản nhất là sử dụng tính năng Sort trong Excel. Cách thực hiện cụ thể phụ thuộc vào phiên bản Excel mà bạn đang sử dụng.

Trong Excel 2003 và 2002 cho Windows và Excel 2008 và 2004 dành cho Mac, bạn có thể làm như sau:

Bước 1: Đảm bảo không có ô trống trong danh sách của bạn.
Bước 2: Chọn một ô bất kỳ trong cột bạn muốn sắp xếp (ví dụ: cột Tên).
Bước 3: Trên thanh công cụ, chọn Data và sau đó chọn Sort. Hộp thoại Sort sẽ xuất hiện.
Bước 4: Trong hộp thoại Sort, chọn cột bạn muốn sắp xếp theo thứ tự ABC và chọn Ascending.
Bước 5: Nhấn OK để sắp xếp danh sách theo thứ tự ABC.

Trong Excel 2016, 2013, 2010 và 2007 dùng cho Windows; Excel 2016 và 2011 dành cho Mac; và Office Excel Online, việc sắp xếp này đơn giản hơn.

Bước 1: Đảm bảo không có ô trống trong danh sách của bạn.
Bước 2: Chọn một ô bất kỳ để sắp xếp (ví dụ: cột Tên).
Bước 3: Trên tab Home, chọn Sort & Filter trong phần Editing.
Bước 4: Chọn Sort A to Z để sắp xếp danh sách theo thứ tự ABC.

Hướng dẫn cách sắp xếp tên theo ABC trong Microsoft Excel

Sắp xếp thứ tự chữ cái ABC trong Excel theo nhiều cột

Nếu bạn muốn sắp xếp danh sách theo thứ tự bảng chữ cái ABC với nhiều cột, tính năng Sort cũng cho phép bạn làm điều này.

Trong Excel 2003 và 2002 dành cho Windows hoặc Excel 2008 và 2004 dành cho Mac, bạn có thể làm như sau:

Bước 1: Chọn tất cả các ô mà bạn muốn sắp xếp theo thứ tự ABC trong hai hoặc nhiều cột.
Bước 2: Trên thanh công cụ, chọn Data và sau đó chọn Sort. Hộp thoại Sort sẽ xuất hiện.
Bước 3: Trong hộp thoại Sort, chọn cột chính mà bạn muốn sắp xếp theo thứ tự ABC và chọn Ascending.
Bước 4: Chọn cột thứ hai mà bạn muốn sắp xếp và chọn Ascending trong phần Then By. Bạn có thể sắp xếp theo tối đa ba cột.
Bước 5: Nhấn OK để sắp xếp danh sách theo thứ tự ABC.

Trong Excel 2019, 2016, 2013, 2010 và 2007 cho Windows hoặc Excel 2016 và 2011 cho Mac, việc sắp xếp này cũng rất đơn giản.

Bước 1: Chọn tất cả các ô mà bạn muốn sắp xếp theo thứ tự ABC với hai hoặc nhiều danh sách.
Bước 2: Trên tab Home, chọn Sort & Filter trong phần Editing.
Bước 3: Chọn Custom Sort. Hộp thoại Sort sẽ xuất hiện.

Bước 4: Đánh dấu vào ô My Data Has Headers nếu danh sách của bạn có tiêu đề.
Bước 5: Chọn cột chính mà bạn muốn sắp xếp theo thứ tự ABC trong hộp thoại Sort By.
Bước 6: Chọn Cell Values trong hộp thoại Sort On.
Bước 7: Chọn A to Z trong hộp thoại Order.
Bước 8: Nhấn nút Add Level để sắp xếp theo cột khác nếu bạn muốn. Nhấn OK khi bạn đã sẵn sàng sắp xếp danh sách của bạn theo thứ tự ABC.

Cách sắp xếp theo Alphabet nâng cao

Trong một số tình huống cụ thể, bạn có thể muốn sắp xếp danh sách theo một thứ tự khác ngoài thứ tự ABC. Ví dụ, bạn có thể có một danh sách các tên tháng hoặc ngày trong tuần mà bạn muốn sắp xếp theo thứ tự thời gian. Microsoft Excel cũng có tính năng giải quyết vấn đề này và bạn có thể tùy chỉnh cách sắp xếp bằng chức năng này.

Trong Excel 2003 và 2002 cho Windows hoặc Excel 2008 và 2004 cho Mac, bạn có thể làm như sau:

Bước 1: Chọn danh sách mà bạn muốn sắp xếp.
Bước 2: Trên thanh công cụ, chọn Data và sau đó chọn Sort. Hộp thoại Sort sẽ xuất hiện.
Bước 3: Nhấn vào nút Options ở dưới cùng của hộp thoại.
Bước 4: Trong danh sách First Key Sort Order, chọn tùy chọn sắp xếp bạn muốn sử dụng.
Bước 5: Nhấn OK hai lần để sắp xếp danh sách của bạn theo thứ tự thời gian.

Trong Excel 2019, 2016, 2013, 2010 và 2007 dành cho Windows hoặc Excel 2016 và 2011 cho Mac, bạn có thể làm như sau:

Bước 1: Chọn danh sách mà bạn muốn sắp xếp. (Tính năng này không khả dụng đối với Excel Online của Office 365).
Bước 2: Trên tab Home, chọn Sort & Filter trong phần Editing.
Bước 3: Chọn Custom Sort. Hộp thoại Sort sẽ xuất hiện.
Bước 4: Trong danh sách Order, chọn Custom List. Hộp thoại Custom List sẽ xuất hiện.

Bước 5: Chọn tùy chọn sắp xếp bạn muốn sử dụng hoặc tạo một kiểu sắp xếp mới bằng cách chọn NEW LIST.
Bước 6: Nhấn OK hai lần để sắp xếp danh sách của bạn theo thứ tự thời gian.

Với những phương pháp trên, bạn có thể sắp xếp tên theo thứ tự ABC trong Microsoft Excel một cách dễ dàng. Hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tạo ra danh sách dữ liệu chính xác. Hãy khám phá thêm các tính năng khác của Excel để làm việc hiệu quả hơn!

Để tìm hiểu thêm cách sắp xếp tên theo ABC trong Microsoft Excel và các phương pháp khác, hãy ghé thăm Cộng đồng Viễn Thông A Việt Nam.

Tagged in :

Đặng Lê Nam Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *