Hướng dẫn cách dùng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel

Đặng Lê Nam Avatar

Microsoft Excel là công cụ mạnh mẽ cho việc tính toán và phân tích dữ liệu. Hàm SUMIF là một trong những chức năng quan trọng trong Excel, cho phép bạn tính tổng các giá trị dựa trên một số điều kiện nhất định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel.

Công thức hàm SUMIF trong Excel

Hàm SUMIF kết hợp giữa hàm SUM và hàm IF trong Excel, cho phép bạn thực hiện tính toán dựa trên các tiêu chí cụ thể. Hàm này có cấu trúc như sau:

=SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

Trong đó:

 • Range (bắt buộc): là phạm vi dữ liệu bạn muốn kiểm tra theo tiêu chí.
 • Criteria (bắt buộc): là giá trị mà bạn muốn so sánh với dữ liệu trong phạm vi đã chọn. Nếu giá trị này khớp, hàm sẽ tự động tính tổng các giá trị tương ứng trong phạm vi Sum_range.
 • Sum_range (tùy chọn): là phạm vi dữ liệu mà bạn muốn tính tổng. Nếu bỏ trống, hàm sẽ tính tổng các giá trị trong phạm vi Range.

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tính tổng doanh thu hàng năm của các sản phẩm có doanh số bán lớn hơn 250 đơn hàng.

Để sử dụng hàm SUMIF trong Excel, bạn cần nhập dữ liệu vào bảng tính. Trong ví dụ này, chúng ta nhập dữ liệu vào các ô từ B1 đến E11. Đây cũng là phạm vi Range. Tiêu chí lựa chọn (>250 đơn hàng) sẽ được nhập vào ô D12.

cách dùng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:

 1. Nhấp vào ô E12 (Tổng tiền) để chọn nó là ô nhập hàm – đây chính là nơi mà kết quả của hàm SUMIF sẽ được hiển thị.

 2. Nhấp vào tab Formulas.

 3. Nhấp vào biểu tượng Math & Trig trên thanh Menu chính để mở các hàm tính toán.

 4. Chọn hàm SUMIF từ danh sách để mở hộp thoại Function.

 5. Trong hộp thoại Function, có 4 ô trống là các đối số của hàm SUMIF. Các đối số này cho biết bạn muốn kiểm tra điều kiện nào, trong phạm vi dữ liệu nào và sau đó tính tổng các giá trị tương ứng.

 6. Nhấp vào ô Range.

 7. Chọn phạm vi các ô từ D3 đến D9 để nhập tham chiếu ô này làm Range.

 8. Nhấp vào ô Criteria.

 9. Nhấp vào ô D12 để chọn giá trị này làm tiêu chí cho hàm. Hàm SUMIF sẽ tìm kiếm trong phạm vi bạn đã chọn ở bước trước để tìm những giá trị thỏa tiêu chí này (>250).

 10. Tiếp theo, nhấp vào ô Sum_range.

 11. Chọn các ô từ E3 đến E9 trên bảng tính để nhập tham chiếu ô này làm Sum_range.

 12. Bấm nút OK để hoàn thành hàm SUMIF.

 13. Kết quả, các ô trong cột D (D4, D5, D8, D9) thỏa tiêu chí (>250) và các giá trị tương ứng trong cột E (E4, E5, E8, E9) được tính tổng. Kết quả $290,643 sẽ hiển thị trong ô E12.

 14. Khi nhấp chuột vào ô E12, công thức đầy đủ của hàm SUMIF sẽ xuất hiện trong thanh công thức ở trên bảng tính.

Một gợi ý nhỏ là bạn có thể sử dụng tham chiếu ô cho giá trị Criteria. Thay vì nhập giá trị thực, chẳng hạn, >250 vào ô Criteria, bạn có thể thêm giá trị này vào một ô trong bảng tính và sau đó nhập tham chiếu ô đó vào hộp thoại.

Đây là một ví dụ cụ thể để bạn có thể áp dụng hàm SUMIF trong Excel. Bằng cách thay đổi giá trị Criteria, bạn có thể tính tổng các giá trị khác dễ dàng.

Hãy tạo danh sách thả xuống, tính số ngày hoặc sử dụng các hàm khác để tận dụng toàn bộ tiềm năng của Microsoft Excel.

Để biết thêm các hướng dẫn và kỹ thuật Excel, hãy truy cập Cộng đồng Viễn Thông A Việt Nam.

Tagged in :

Đặng Lê Nam Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *