Cách dùng hàm PROPER để viết hoa chữ cái đầu tiên trong Excel

Đặng Lê Nam Avatar

Trong thế giới Excel, bạn có thể thay đổi văn bản trong một ô thành chữ thường, chữ in hoa, hoặc viết hoa chữ cái đầu tiên một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng một số hàm được tích hợp sẵn.

Dưới đây là một số hàm cụ thể mà bạn có thể sử dụng:

 • LOWER(): Chuyển đổi tất cả văn bản trong ô thành chữ thường.
 • UPPER(): Chuyển đổi tất cả văn bản trong ô thành chữ in hoa.
 • PROPER(): Chuyển đổi văn bản thành dạng tiêu đề bằng cách viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ.

Ghi chú: Các hàm trên hoạt động cho tất cả các phiên bản Microsoft Excel.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm PROPER và cách sử dụng nó trong Excel. Để đọc bài viết gốc về cách dùng hàm PROPER để viết hoa chữ cái đầu tiên trong Excel, bạn có thể truy cập Cộng đồng Viễn Thông A Việt Nam.

Nội dung chính:

 • Hàm PROPER trong Excel là gì?

  Hàm PROPER có nhiệm vụ chuyển đổi ký tự đầu tiên trong mỗi từ thành chữ in hoa, trong khi các ký tự còn lại vẫn là chữ thường. Đây là một hàm tích hợp trong Excel được phân loại vào hàm chuỗi/văn bản. Nó có thể được sử dụng như một hàm bình thường và bạn có thể áp dụng công thức này vào bất kỳ ô nào trong bảng tính Excel của bạn.

 • Công thức hàm PROPER trong Excel

  Công thức của hàm PROPER trong Excel được thiết kế như sau:

Text (đối số bắt buộc): Đây là chuỗi văn bản mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng viết hoa chữ cái đầu tiên trong Excel.

Ghi chú:

 • Hàm PROPER sẽ viết hoa ký tự đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi văn bản xác định.

 • Tất cả các chữ cái khác trong văn bản sẽ được chuyển đổi thành chữ thường, chỉ có chữ cái đầu tiên của mỗi từ được viết in hoa.

 • Số và dấu câu sẽ không bị ảnh hưởng bởi hàm PROPER.

 • Nếu bạn sử dụng ký tự null hoặc tham chiếu đến ô dữ liệu trống, kết quả của hàm sẽ trả về ký tự null.

 • Cách sử dụng hàm PROPER trong Excel

  Dưới đây là một số ví dụ thực tế giúp bạn hiểu cách sử dụng hàm PROPER trong Excel.

Để viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong Excel và giữ các ký tự còn lại là chữ thường, bạn chỉ cần sử dụng hàm PROPER. Sau đó, hãy sao chép công thức đó vào các ô bên dưới bằng cách … (như ảnh minh họa bên dưới).

Cách dùng hàm PROPER để viết hoa chữ cái đầu tiên trong Excel

Trên đây là bài viết giới thiệu về cách sử dụng hàm PROPER trong Excel để viết hoa chữ cái đầu tiên. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng Cộng đồng Viễn Thông A Việt Nam.

Bài viết cùng chủ đề:

 • Hướng dẫn cách sử dụng hàm LEN để đếm số ký tự trong Excel
 • Hướng dẫn cách tính bình phương trong Excel
 • Hướng dẫn cách xuống dòng trong 1 ô Excel

Tagged in :

Đặng Lê Nam Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *