Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel (Update 2023)

Đặng Lê Nam Avatar

Microsoft Excel, một trong những công cụ quan trọng nhất trong công việc văn phòng, cung cấp ba hàm cực kỳ hữu ích để tra cứu giá trị: LOOKUP, VLOOKUP và HLOOKUP. Trong số đó, hàm HLOOKUP có thể khiến nhiều người sử dụng bối rối. Nhưng đừng lo lắng, trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel để giúp bạn tra cứu dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Hàm HLOOKUP là gì?

Hàm HLOOKUP trong Excel được thiết kế để tìm kiếm dữ liệu theo chiều ngang. Chữ H trong HLOOKUP viết tắt của “Horizontal”, có nghĩa là giá trị tra cứu sẽ xuất hiện trên hàng đầu tiên của bảng và di chuyển từ trái sang phải. Nhiệm vụ của hàm HLOOKUP là tìm kiếm một giá trị nhất định trên hàng đầu tiên của bảng và trả về một giá trị khác trong cùng một cột từ hàng mà bạn chỉ định.

Công thức của hàm HLOOKUP

Đây là công thức và các đối số của hàm HLOOKUP:

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel

 • Lookup_value (bắt buộc): Giá trị cần tra cứu. Hàm HLOOKUP sẽ tìm kiếm giá trị này trên hàng đầu tiên của bảng. Đối số này có thể là tham chiếu ô hoặc tiêu đề của cột.
 • Table_array (bắt buộc): Bảng dữ liệu được sử dụng để tra cứu giá trị được chỉ định. Đây có thể là tham chiếu đến một phạm vi hoặc tên phạm vi.
 • Row_index_num (bắt buộc): Số hàng mà bạn muốn Excel trả về dữ liệu từ đó.
 • Range_lookup (tùy chọn): Đây là đối số để hàm HLOOKUP biết phải làm gì nếu không tìm thấy giá trị chính xác. Giá trị của đối số này có thể là TRUE hoặc FALSE. Nếu giá trị là TRUE, hàm HLOOKUP sẽ trả về giá trị lớn nhất nhỏ hơn giá trị tra cứu. Nếu giá trị là FALSE, hàm sẽ trả về giá trị lỗi nếu không tìm thấy kết quả khớp chính xác.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm HLOOKUP để tra cứu doanh số bán máy ảnh trực tuyến:

 1. Nhập dữ liệu vào trang tính Excel và sắp xếp tên cột theo thứ tự tăng dần.
 2. Chọn ô để hiển thị kết quả trả về của hàm HLOOKUP.
 3. Chọn Formulas > Lookup & Reference > HLOOKUP.
 4. Trong hộp thoại Function Arguments, đặt con trỏ chuột vào ô Lookup_value.
 5. Trên trang tính, chọn ô chứa giá trị mà bạn muốn tra cứu trong hàng đầu tiên.
  • Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tham chiếu ô nếu bạn muốn tra cứu các giá trị khác nhau. Để tra cứu một giá trị khác, hãy nhập một tên khác vào ô.
 6. Trong hộp thoại Function Arguments, đặt con trỏ chuột vào ô Table_array.
 7. Trên trang tính, chọn dữ liệu mà bạn muốn tra cứu. Trong ví dụ này, chúng tôi chọn toàn bộ tập dữ liệu hiện tại.
 8. Trong hộp thoại Function Arguments, di chuyển con trỏ chuột đến ô Row_index_num và nhập số hàng chứa kết quả bạn muốn.
  • Lưu ý: Đây không phải là số hàng trong trang tính Excel, mà là chỉ số hàng trong mảng dữ liệu bạn đã chọn.
 9. Chọn OK.
 10. Hàm HLOOKUP sẽ quét hàng đầu tiên để tìm giá trị tra cứu, sau đó tìm kiếm cột tương ứng để trả về giá trị được chỉ định. Giá trị sẽ xuất hiện trong ô bạn đã chọn.

Cách sử dụng ký tự đại diện với hàm HLOOKUP

Khi bạn không biết chính xác văn bản hoặc cột dữ liệu bạn cần, bạn có thể sử dụng ký tự đại diện với hàm HLOOKUP. Dưới đây là các ký tự đại diện bạn có thể sử dụng trong Excel để tìm kiếm văn bản:

 • Dấu hoa thị (*): Được sử dụng để chỉ ra rằng cụm từ tra cứu có ít nhất một chữ cái bị thiếu. Ví dụ, nếu bạn không chắc chắn về tên chính xác của sản phẩm (Camera, Cameras hoặc Camera & Video), bạn có thể nhập Camera*.
 • Dấu chấm hỏi (?): Được sử dụng để chỉ ra rằng cụm từ tra cứu thiếu một chữ cái. Ví dụ, nếu bạn tra cứu tên khách hàng là Petersen hoặc Peterson, bạn có thể nhập Peters?n.

Lưu ý: Hãy thêm càng nhiều thông tin càng tốt khi sử dụng ký tự đại diện. Excel chỉ trả về kết quả phù hợp nhất và không cho biết có nhiều kết quả phù hợp khác hay không.

Sự khác biệt giữa hàm HLOOKUP và VLOOKUP trong Excel là gì?

Cả hai hàm HLOOKUP và VLOOKUP đều được sử dụng để tra cứu giá trị, tuy nhiên, cách thực hiện tìm kiếm có một số khác biệt:

 • HLOOKUP: Tìm kiếm theo chiều ngang, giá trị tra cứu xuất hiện trên hàng đầu tiên của bảng và trả về một giá trị từ cùng cột trong hàng được chỉ định.
 • VLOOKUP: Tìm kiếm theo chiều dọc, giá trị tra cứu xuất hiện trong cột bên trái của dữ liệu và trả về giá trị từ cùng hàng trong cột được chỉ định.

Điều này có nghĩa là hàm HLOOKUP phù hợp cho việc tìm kiếm dữ liệu theo chiều ngang, trong khi hàm VLOOKUP phù hợp cho việc tìm kiếm dữ liệu theo chiều dọc.

Đây là các mẹo và hướng dẫn cơ bản để sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm HLOOKUP và áp dụng nó vào công việc hàng ngày của bạn.

Tagged in :

Đặng Lê Nam Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *