Các thế khai cuộc trong Cờ Tướng

Đặng Lê Nam Avatar

Cờ Tướng, một trò chơi mang tính trí tuệ cao, đòi hỏi sự chiến thuật và khéo léo trong mỗi nước đi. Và một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua khi chơi Cờ Tướng chính là khai cuộc.

Khai cuộc, như các nghiên cứu mới đây đã chỉ ra, đóng góp rất lớn vào khả năng thắng của một ván cờ. Thực tế, khai cuộc có thể ảnh hưởng tới tới 40% trong khi trung cuộc và tàn cuộc chỉ đóng góp 30% mỗi giai đoạn trong ván chơi Cờ Tướng.

Khai cuộc trong cờ tướng

Khai cuộc thường được tính trong khoảng 5-12 nước đầu tiên. Tuy có rất nhiều dạng khai cuộc khác nhau, nhưng chúng có thể được chia thành 2 thế khai cuộc chính là: khai cuộc Pháo đầukhai cuộc không Pháo đầu.

Khai cuộc với Pháo đầu

Khi chơi khai cuộc Pháo đầu, các nước đi của bên sau sẽ quyết định tên của khai cuộc. Dưới đây là một số loại khai cuộc phổ biến:

 • Thuận Pháo
 • Nghịch Pháo (Liệt Pháo)
 • Bán đồ Liệt Pháo
 • Pháo đầu đối Phản cung Mã
 • Pháo đầu đối Bình phong Mã
 • Pháo đầu đối Đơn đề Mã
 • Pháo đầu đối Uyên ương Pháo
 • Pháo đầu đối Phi Tượng
 • Pháo đầu đối Quy bối Pháo

Khai cuộc không Pháo đầu

Còn khi chơi khai cuộc không Pháo đầu, dưới đây là một số loại khai cuộc phổ biến:

 • Tiến Tốt (Tiên nhân chỉ lộ)
 • Phi Tượng cuộc
 • Khởi Mã cuộc
 • Quá cung Pháo
 • Quá cung Liễm Pháo
 • Sĩ Giác Pháo

Đó là một số khái niệm cơ bản về các thế khai cuộc trong Cờ Tướng. Trong những bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng thế cờ một để bạn có thể hiểu rõ hơn.

Hãy trải nghiệm thú vị của trò chơi Cờ Tướng và chúc bạn có những giờ phút vui vẻ cùng Cộng đồng Viễn Thông A Việt Nam! Tìm hiểu thêm.

Tagged in :

Đặng Lê Nam Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *