Khám phá hệ thống trang bị trong game Thiên Long Mobile

Đặng Lê Nam Avatar

Trong thế giới của game Thiên Long Mobile, game thủ sẽ được trải nghiệm một hệ thống trang bị đa dạng và phong phú. Hãy cùng khám phá những điều thú vị về hệ thống trang bị trong game Thiên Long Mobile.

Các loại trang bị có trong game Thiên Long Mobile

Trong game Thiên Long Mobile, trang bị được phân thành 5 phẩm chất khác nhau dựa trên màu sắc. Hãy cùng tìm hiểu về các loại trang bị trong game Thiên Long:

 • Trang bị trắng: không có khoá
 • Trang bị xanh lá: không có khoá
 • Trang bị xanh dương: bị khoá
 • Trang bị tím: bị khóa. Trang bị tím bao gồm trang bị rớt từ boss và trang bị rớt từ các phụ bản và hoạt động khác.
 • Trang bị cam: bị khóa. Trang bị cam bao gồm trang bị rớt từ boss và trang bị rớt từ các phụ bản và hoạt động khác.
 • Trang bị vinh dự: Trang bị vinh dự có thể đổi bằng điểm vinh dự thu được khi hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày.

Thien Long Mobile

Nhân sĩ kiếm trang bị từ đâu?

Các nhân sĩ có thể kiếm trang bị cho mình thông qua các cách sau đây:

 • Mua từ shop
 • Nhặt được khi đánh quái
 • Nhận phần thưởng từ nhiệm vụ
 • Đổi điểm vinh dự để kiếm trang bị vinh dự
 • Dùng cống hiến bang phái để đổi trang bị từ NPC Thương nhân Cống hiến bang phái

Trong quá trình chơi game, trang bị có thể bị hư hỏng hoặc mất điểm bền. Nhân sĩ có thể sửa trang bị bằng hai cách: sửa bình thường hoặc sửa đặc biệt. Sửa bình thường có thể làm giảm độ bền của trang bị, trong khi sửa đặc biệt thì không.

Cách sử dụng trang bị

Cường hóa

Game thủ có thể cường hóa và tăng cường thuộc tính của trang bị bằng cách sử dụng Đá cường hoá. Cường hóa có thể được thực hiện từ level 1-12.

Để cường hóa trang bị, bạn cần có các vật phẩm sau:

 • Đá cường hoá bình thường
 • Đá cường hoá ưu chất
 • Đá cường hoá cực phẩm
 • Đá bảo vệ sao

Dung hợp

Dung hợp cho phép trang bị có level thấp trở thành trang bị có level cao hơn. Thứ tự tăng level sẽ là: Trắng -> Xanh lá -> Xanh dương -> Tím -> Cam -> Xanh nhạt.

Chuyển sao

Game thủ có trang bị đã cường hóa có thể chuyển sang trang bị khác, với điều kiện là cả hai trang bị phải giống nhau.

Giải ấn Ngũ hành

Trong game Thiên Long Mobile, game thủ có thể phong ấn và giải ấn cho trang bị. Qua quá trình giải ấn, trang bị sẽ có một trong các thuộc tính sau: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.

Hướng dẫn chơi Thiên Long Mobile

Kiểm định

Các trang bị dùng Cống hiến bang phái, Danh vọng và Vinh dự mua được sẽ tăng thêm thuộc tính kiểm định thông qua Phù kiểm định.

Số Danh vọng, Cống hiến bang phái, Vinh dự đã tiêu hao sẽ được hoàn lại nếu game thủ dùng Danh vọng, Cống hiến bang phái hoặc Vinh dự để mua lại trang bị.

Mức độ hoàn lại cao nhất là 80% Danh vọng, Cống hiến bang phái, Vinh dự.

Khoen lỗ

Trang bị có thể được khảm thêm nạm đá để gia tăng thuộc tính. Mỗi trang bị có thể khoen tối đa 3 lỗ, và việc khoen lỗ cần sử dụng một Chuỳ kim cang với cấp độ khác nhau.

Khảm nạm đá

Sau khi khoen lỗ, game thủ có thể khảm nạm các loại đá vào trang bị để gia tăng thuộc tính.

Đá dùng để khảm nạm

Đá dùng để khảm nạm cho trang bị được chia thành nhiều loại như né tránh, chính xác tấn công, phòng ngự, bạo kích… Số lượng đá phụ thuộc vào thuộc tính của trò chơi.

Đá được chia thành 8 cấp độ khác nhau. Đá cấp cao có thuộc tính cao hơn. Quá trình khảm nạm có thể tạo ra khảm nạm hoàn mỹ, và nếu may mắn, game thủ có thể gia tăng thuộc tính của đá.

Đồng thời, game thủ cũng có thể kiếm đá thông qua việc tham gia các phụ bản, mua từ shop hoặc tách dỡ trang bị.

Chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ khi chơi game Thiên Long Mobile.

Tagged in :

Đặng Lê Nam Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *