【HƯỚNG DẪN】Cách mở tab ẩn danh

Đặng Lê Nam Avatar

Screenshot_483

Nội Dung Rút Gọn

  1. Mở Chrome trên máy tính.
  2. Ngừng duyệt web ở chế độ riêng tư.
  3. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn duyệt web ở chế độ riêng tư.

Mở Chrome trên máy tính.

Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Ba chấm Cửa sổ ẩn danh mới. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Ở góc trên cùng, hãy tìm biểu tượng Ẩn danh.

Mở Chrome trên máy tính

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để mở cửa sổ Ẩn danh:

  • Máy tính chạy Windows, Linux hoặc Chrome OS: Nhấn Ctrl + Shift + n.
  • Máy Mac: Nhấn vào tổ hợp phím ⌘ + Shift + n.

Bạn có thể chuyển đổi giữa các cửa sổ Ẩn danh và cửa sổ Chrome thông thường. Bạn sẽ chỉ duyệt web ở chế độ riêng tư khi đang sử dụng cửa sổ Ẩn danh.

Ngừng duyệt web ở chế độ riêng tư

Chế độ Ẩn danh chạy trong một cửa sổ riêng biệt khác với các cửa sổ Chrome thông thường.

Nếu bạn đang mở sẵn một cửa sổ Ẩn danh và mở thêm một cửa sổ Ẩn danh khác, phiên duyệt web ở chế độ riêng tư của bạn sẽ tiếp tục ở cửa sổ mới. Để thoát khỏi chế độ Ẩn danh, hãy đóng tất cả các cửa sổ Ẩn danh.

Trên máy tính, hãy đi đến cửa sổ Ẩn danh của bạn.

Đóng cửa sổ:

  • Máy tính chạy Windows hoặc Chrome OS: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng.
  • Máy Mac: Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn duyệt web ở chế độ riêng tư

  • Chrome sẽ không lưu dữ liệu trang web, cookie và lịch sử duyệt web của bạn hoặc thông tin đã nhập vào các biểu mẫu.
  • Những tệp bạn tải xuống và dấu trang bạn tạo sẽ được lưu giữ.
  • Hoạt động của bạn sẽ vẫn hiển thị với các trang web bạn truy cập, chủ lao động hoặc trường học hay nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.

Hãy truy cập Cộng đồng Viễn Thông A Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết.

Tagged in :

Đặng Lê Nam Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *