Các phím tắt trong máy tính

Đặng Lê Nam Avatar

Hệ điều hành Windows của Microsoft có rất nhiều lệnh mà chúng ta thường phải sử dụng chuột để thực hiện, mất thời gian và khá phiền phức. Tuy nhiên, bạn có biết rằng cũng có một số phím tắt trong máy tính giúp chúng ta rút ngắn thời gian sử dụng và tiện lợi hơn không? Hãy cùng tìm hiểu những phím tắt này để trở thành “cao thủ” trong việc sử dụng máy tính nhé!

Các phím tắt hệ thống

 • F1: Phím này giúp hiển thị trình giúp đỡ, rất hữu ích khi bạn cần tìm hiểu về các chức năng của một chương trình.
 • CTRL+ESC: Khi nhấn tổ hợp phím này, một thanh khởi động (start menu) sẽ hiển thị, giúp bạn truy cập nhanh chóng đến các chương trình và tùy chọn khác.
 • ALT+TAB: Khi bạn đang mở nhiều cửa sổ trên máy tính, tổ hợp phím này sẽ giúp bạn di chuyển giữa các cửa sổ một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • ALT+F4: Tổ hợp phím này giúp bạn đóng, tắt hoặc thoát khỏi chương trình đang sử dụng một cách nhanh chóng.
 • SHIFT+DELETE: Khi bạn muốn xóa một tập tin hoặc thư mục một cách vĩnh viễn, tổ hợp phím này sẽ giúp bạn xóa chúng mà không cần đưa vào thùng rác.
 • CTRL+ALT+DELETE: Khi máy tính của bạn gặp sự cố hoặc cần khởi động lại, tổ hợp phím này sẽ giúp bạn khởi động lại máy dễ dàng.

Các phím tắt chung Windows

 • CTRL+C: Tổ hợp phím này giúp bạn sao chép nhanh chóng nội dung được chọn.
 • CTRL+X: Khi bạn muốn cắt một đoạn văn bản hoặc tập tin, tổ hợp phím này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
 • CTRL+V: Tổ hợp phím này giúp bạn dán nhanh chóng nội dung đã được sao chép hoặc cắt.
 • CTRL+Z: Khi bạn muốn phục hồi lại một thao tác đã thực hiện, tổ hợp phím này sẽ giúp bạn làm điều đó.
 • CTRL+B: Tổ hợp phím này giúp bạn làm đậm chữ trong quá trình soạn thảo văn bản.
 • CTRL+U: Khi bạn muốn gạch dưới chữ trong quá trình soạn thảo văn bản, tổ hợp phím này là lựa chọn tuyệt vời.
 • CTRL+I: Tổ hợp phím này giúp bạn in nghiêng chữ trong quá trình soạn thảo văn bản.

Để sao chép các mục

 • CTRL+ Chuột nhấp: Khi bạn muốn sao chép một mục nào đó và di chuyển nó đến một vị trí mới, tổ hợp phím này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Để tạo một đường dẫn mới đến chương trình ở ngoài màn nền

 • CTRL+SHIFT+chuột nhấp: Khi bạn muốn tạo một đường dẫn mới đến một chương trình ngoài màn hình nền, tổ hợp phím này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách dễ dàng.

Điều khiển chung thư mục (folder) và đường dẫn ngắn (shortcut)

 • F5: Khi bạn cần làm mới lại (refresh) cửa sổ đang sử dụng, tổ hợp phím này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Các phím tự nhiên của Microsoft

 • Windows Logo: Phím này giúp hiển thị nút khởi động (Start menu), từ đó bạn có thể truy cập nhanh chóng đến các chương trình và tùy chọn khác.
 • Windows Logo+R: Khi bạn muốn mở hộp đối thoại Chạy (Run dialog box), tổ hợp phím này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách nhanh chóng.
 • Windows Logo+M: Khi bạn muốn làm nhỏ tất cả các cửa sổ hiện tại, tổ hợp phím này sẽ giúp bạn làm điều đó một cách dễ dàng.
 • SHIFT+Windows Logo+M: Khi bạn muốn phục hồi lại cửa sổ trước đó sau khi đã làm nhỏ tất cả, tổ hợp phím này là giải pháp hoàn hảo.
 • Windows Logo+F1: Phím này giúp hiển thị trợ giúp của Windows, mang lại cho bạn sự hỗ trợ khi gặp vấn đề cần giải quyết.
 • Windows Logo+E: Khi bạn muốn mở cửa sổ Windows Explorer để duyệt và quản lý các tập tin và thư mục, tổ hợp phím này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách nhanh chóng.
 • Windows Logo+F: Khi bạn muốn tìm kiếm một tập tin hoặc thư mục trên máy tính, tổ hợp phím này sẽ giúp bạn làm điều đó một cách dễ dàng.
 • Windows Logo+D: Khi bạn cần làm nhỏ tất cả các cửa sổ một cách nhanh chóng để nhìn thấy màn hình nền (desktop), tổ hợp phím này là giải pháp tuyệt vời.
 • Windows Logo+L: Khi bạn muốn khóa màn hình desktop để bảo mật dữ liệu, tổ hợp phím này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách nhanh chóng.
 • Windows Logo+TAB: Khi bạn muốn di chuyển giữa các cửa sổ đang mở trên máy tính, tổ hợp phím này sẽ giúp bạn chuyển đổi giữa chúng một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Hãy nhớ thực hành và tận dụng những phím tắt này để trở thành một người dùng thông thạo máy tính nhé! Nếu bạn muốn biết thêm về các phím tắt và hơn thế nữa, hãy ghé thăm Cộng đồng Viễn Thông A Việt Nam để có thêm kiến thức và thông tin hữu ích.

【XEM】Các phím tắt trong máy tính

Tagged in :

Đặng Lê Nam Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *